Svet-Stranek.cz
Pozor plivu!!!
Welka Lama

Muhahaha:Pozor plivu!!!

Muhahaha

Tohle není fér... Ale neřešme to, jsme lidi...

Při hře stiskněte najednou [Ctrl]+[Shift]+[C] a napište tyto cheaty:


   KLAPAUCIUS          - přidá 1000 dolarů

   WATER_TOOL          - udělá z vašeho domova "ostrov"

   SET_HOUR #          - změní čas na 1 - 24

   SET_SPEED #         - změna rychlosti hry od -1000 do +1000

   INTERESTS           - zobrazí zájmy a osobnost všech Simů

   AUTONOMY #          - změna samostatného myšlení Simů od 0 do 100

   GROW_GRASS #        - růst trávy od 1 do 150

   MAP_EDIT ON         - editace mapy zapnuta

   MAP_EDIT OFF        - editace mapy vypnuta

   ROUTE_BALLOONS ON   - zapne průvodce

   ROUTE_BALLOONS OFF  - vypne průvodce

   SWEEP ON            - zobrazí dluhy

   SWEEP OFF           - vypne zobrazení dluhů

   TILE_INFO ON        - zobrazí informace

   TILE_INFO OFF       - vypne zobrazení informací

   LOG_MASK            - nastavení masky

   DRAW_ALL_FRAMES ON  - zapne vykreslování frámů

   DRAW_ALL_FRAMES OFF - vypne vykreslování frámů

   HISTORY             - rodinná historie

   EDIT_CHAR           - editace postavy

   LOT_SIZE #          - změna dávek na #

   !                   - zopakuje poslední čít

   ;                   - oddělovač více čítů najednou


   VISITOR_CONTROL     - a můžete klávesnicí ovládat návštěvu

   DRAW_FLOORABLE ON   - zapne síťovou podlahu

   DRAW_FLOORABLE OFF  - vypne síťovou podlahu

   DRAW_ROUTES ON      - zapne zobrazení cestu zvolené osoby

   DRAW_ROUTES OFF     - vypne zobrazení cestu zvolené osoby

   PREPARE_LOT         - kontrola a oprava vyžadující mnoho předmětů

   PREVIEW_ANIMS ON    - zapne ukázkové animace

   PREVIEW_ANIMS OFF   - vypne ukázkové animace

   ROTATION (0-3)      - volba jiné kamery

   HOUSE #             - nahraje dům #